l Company profile l Catalogue l Home l Products l News l Contact l Report l Service l Warehouse l

"IT IS ONLY WHEN THEY GO WRONG THAT MACHINES REMIND YOU HOW POWERFUL THEY ARE."

(Clive James)

             

ภาพเคลื่อนไหวให้เห็นลักษณะการขบของหน้าฟันและเส้นการสัมผัส(Line of action)             ภาพเคลื่อนไหวให้เห็นเส้นโค้ง Involute ของฟันเกียร์

หน้าสัมผัสของฟันเกียร์ที่ดีคือจะต้องมีเส้นโค้งInvoluteที่เหมือนกันและเท่ากันเรียงกันตลอดทั้งหน้าฟัน ตัวอย่างภาพด้านล่าง

                                                      

การเจียร์เฟืองด้วยคนที่หน้างานนั้นบางครั้งมีความจำเป็นต้องทำเนื่องจากในเมืองไทยยังไม่มีเครื่องกัดเฟืองขนาดใหญ่ที่จะส่งเกียร์จากโรงงานไปกัดซ่อมด้วยเครื่องได้และยากต่อการขนส่งเกียร์ไปกัดที่ต่างประเทศเนื่องจากต้องเสียเวลาในการจัดส่งและค่าขนส่งทั้งไปและกลับ

การเจียร์เฟือง

1.จากหลังจากเช็คหน้าสัมผ้สเกียร์แล้วมีการขบที่ไม่ดีเช่น มีการสัมผัส บางช่วง บางฟัน เนื่องจากการผลิตเกียร์ผิดพลาดจากโรงงาน หรือ หลังจากกลับเกียร์เพื่อไปใช้อีกหน้าหนึ่งเกิดการบิด การโก่งของฟันเกียร์ (ตัวอย่างรูปด้านล่าง)

 

Pinion             การสัมผัสของหน้าเกียร์เฉพาะปลายฟันทั้งสองข้าง                Gear         การสัมผัสของหน้าเกียร์เฉพาะปลายฟันทั้งสองข้าง

หน้าสัมผัสเกียร์ที่มีน้อยจากรูปบนที่ไม่มีการเจียร์ปรับหน้าสัมผัสหลังจากเกียร์ทำงาน 10 วันเกิดการสึกหรอแบบ

Flakes (รอยเกล็ดล่อน)
เกิดการหลุดล่อนของรอยเกล็ดบาง (Thin flakes)หลุดล่อน บนแก้มฟันทำให้เกิดหลุมตื้นหยาบมีความลึกสม่ำเสมอรูปร่างเหมือนสามเหลี่ยมการสึกหรอนี้เป็นรูปร่างพิเศษของตามดลักษณะเป็นการแตกหลุดเป็นเกล็ด บริเวณช่วงโคนฟันเป็นรูปสามเหลี่ยมโดยปลายสามเหลี่ยมจะชี้ลงโคนฟัน เกิดจากความหนืดสารหล่อลื่นขณะทำงานต่ำรับภาระมากเกินไ
(Heavy overload)ทำให้เกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้น

2.หน้าเกียร์เกิดการสึกหรอค่อนข้างรุนแรงจนมีผลกระทบกับเปอร์เซ็นต์การสัมผัสที่น้อยเกินไป

เฟืองขับ(Pinion)

เฟืองตาม(Gear)

จากตัวอย่างรูปเกียร์ด้านบนนี้เกียร์เกิดการสึกหรอแบบ Plastic deformation by rolling สาเหตุจาก ระบบสเปรย์ขัดข้องขาดสารหล่อลื่นจนเกิดสันที่เส้น pitchของฟันเกียร์และเกิดร่องที่เส้นpitchของฟันขับ(pinion)ตลอดทั้งหน้าฟันจึงทำให้พื้นที่สัมผัสมีน้อยลงและเกิดรอยร้าว(Hair line crack) การสึกหรอมีผลกระทบกับเส้นโค้ง Involute

และผิวขรุขระเกิดการสั่นสะเทือนขณะเกียร์ทำงานจึงส่งผลกับเส้นการสัมผัส(Line of action)รูปภาพประกอบด้านล่าง

เกียร์ชุดด้านบนไม่ได้รับการเจียร์อย่างถูกวิธีหลังจากใช้งานไป 4 เดือนเริ่มปรากฏการเกิดรอยร้าวและหลุดร่อนออกเกิดเป็นตามด(Pitting)

หน้าฟันเฟืองที่แข็งเกิดยอดนูนที่คมจะเกิดรอยครูดที่หน้าเฟืองคู่ขบที่บริเวณขบกลิ้ง(Sliding and rolling)

ยอดนูนที่แข็งทั้งคู่จะเกิดการหลอมติดกันและฉีกออกจากกัน

ลักษณะการสัมผัสของยอดนูนบนหน้าฟันเกียร์จะเกิดการหลอมติดของเกียร์ที่อ่อนหลอมติดไปยังหน้าเกียร์ที่แข็งกว่า

สิ่งแปลกปลอมที่แข็งเข้าไปฝังที่หน้าฟันเฟืองที่อ่อนและสิ่งแปลกปลอมที่แข็งนั้นนั้นสามารถที่จะทำให้ฟันคู่ขบเกิดรอยครูดจากสิ่งแปลกปลอมที่แข็งนั้นๆ

ยอดนูนของฟันเกียร์ที่แข็งทำให้ยอดนูนของฟันที่อ่อนเกิดการไหลตัว

 

 

 ตัวอย่างการเจียร์หน้าฟันเกียร์ที่ไม่ได้ Involute profile หลังจากใช้งานก็จะเกิดการชำรุดอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเกียร์ที่เจียร์ไม่ถูกวิธีและระยะ Circular pitch ของ Pinion ไม่สัมพันธ์กับCircular pitch ของ Gear ทำให้การสัมผัสแต่ละฟันไม่เท่ากันสังเกตุจาก

ตามดที่เกิดขึ้นใหม่หลังเจียร์และใช้งาน 3 เดือนขณะใช้งานเกียร์มีเสียงดัง

ด้านล่างเป็นผู้เชี่ยวชาญการเจียร์เฟืองชาวเยอรมันมีประสบการณ์มากว่า 30 ปีนใจกรุณาติดต่อ อีเมล์ suwin@ctlinterlube.com หรือมือถือ 01-8479851

          

      นั่งร้านสำหรับเจียร์เฟืองหม้อเผา

           Please wait for down load  VDO  1,200 KB

Our specialist   is independent company which offer an invaluable maintenance in the corrective repair work carried out in-situ on big gear drives.With 30 years experience and expertise in this special field of repair work,
Our specialist has earn many international recognition and also have many collaborative work together with OEM
company for trouble shooting and solving many difficult wear problem in many countries and in many parts of the
world.

 

C.T.L.Interlube Co.,Ltd.
1147 Bigland Factory, Moo.13, T.Klong nueng, A. Klong luang, Pathumtani 12120 Thailand

e-mail:suwin@ctlinterlube.com
©2004 C.T.L.Interlube Co., Ltd. All Rights Reserved.
Website designed by
thesocalled.com